KURSYWybierz kurs który Ci odpowiada

https://besteffect.pl/wp-content/uploads/2019/04/hero_books.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Grupa wiekowa
3-9

Język Angielski

Grupa wiekowa
10-14

Język Angielski

Grupa wiekowa
15-19

Język Angielski

Hiszpański
dla dzieci i
młodzieży

Dla maturzystów

Język Angielski

Kursy
dla dorosłych

Dla firm i
instytucji

Nauka online

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://besteffect.pl/wp-content/uploads/2022/08/jpg17.png

Język angielski - grupa wiekowa 3-9

Koncepcja kursu polega na nauczaniu języka razem z nauczaniem zagadnień, które przynależą do innych przedmiotów szkolnych – na przykład przyrody, geografii, matematyki czy sztuki.
Kurs został tak zaprojektowany, aby rozbudzić w dzieciach pasję poznawczą i sprawić, żeby towarzyszyła im przez całe życie.
Ułatwiamy zapamiętywanie słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem, muzyką i obrazem.
Stosujemy również metodę dramy czyli odgrywania ról w scenkach i przedstawieniach.
Dzieci wykonują także prace manualne wykorzystujące różne zmysły w procesie nauczania.
Porozumiewamy się z uczniami prostym językiem, z dużą liczbą powtórzeń – tak jak rodzice mówią do dziecka, ucząc je języka ojczystego.
Kursy dostosowane nie tylko do wieku ale również do poziomu języka jaki reprezentują w chwili pojawienia się w szkole.

Język angielski - grupa wiekowa 10-14

Kursy dostosowane nie tylko do wieku ale również do poziomu języka jaki reprezentują w chwili pojawienia się w szkole.
Dzieci przechodzą pisemny test diagnostyczny, na podstawie którego przydzielane są do odpowiednich grup.
Stopniowo wprowadzamy zagadnienia gramatyczne niezbędne w rozwijaniu umiejętności pracy z dłuższym tekstem i tworzenia własnych coraz bardziej rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Nasze zajęcia oparte są na intensywnym programie nauczania, zakładającym maksymalne poszerzenie słownictwa i umiejętności komunikacyjnych. Rozwijamy również umiejętność rozumienia ze słuchu, poprawnej wymowy i czytania.
Wykorzystujemy najlepsze wydawnictwa językowe oraz oryginalne materiały dźwiękowe i wizualne.
Kurs został tak zaprojektowany, aby rozbudzić w dzieciach pasję poznawczą i sprawić, żeby towarzyszyła im przez całe życie.
Kursy dostosowane nie tylko do wieku ale również do poziomu języka jaki reprezentują w chwili pojawienia się w szkole.
https://besteffect.pl/wp-content/uploads/2022/08/jpg11.png
https://besteffect.pl/wp-content/uploads/2022/08/jpg15.png

Język angielski - grupa wiekowa 15-19

Kursy dostosowane nie tylko do wieku ale również do poziomu języka jaki reprezentują w chwili pojawienia się w szkole. Kursanci przechodzą ustny i pisemny test diagnostyczny, na podstawie którego przydzielane są do odpowiednich grup.
Dużo ćwiczeń rozwijających umiejętności komunikacyjne. Zadania rozwijające umiejętność tworzenia prezentacji i wypowiadania się publicznie (Presentation Skills).
Nasze zajęcia oparte są między innymi na intensywnym programie ćwiczeń integrujących cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.
Przejrzysta prezentacja słownictwa i zagadnień gramatycznych.
Zadania rozwijające umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Język hiszapński dla dzieci i młodzieży

Hiszpański to drugi najbardziej używany język na świecie. Blisko 650 mln ludzi posługuje się nim jako językiem ojczystym na siedmiu kontynentach. natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie mówiących tym językiem przekracza półtora miliarda.
Dzieci nowe informacje przyjmują w sposób naturalny poprzez zabawę, piosenki, gry, kolorowe czytanki – wszystko to, nie tylko pozwoli łatwo zapoznać się z tym językiem, ale również sprawi że nauka języka hiszpańskiego będzie przyjemnością.
Nauka na wczesnym etapie pozwala także odkryć, czy dziecko wykazuje predyspozycje językowe.
Dzieci posiadają naturalną zdolność uczenia się języków obcych także Twoje dziecko z łatwością nauczy się nowego języka obcego.
Kursy dostosowane nie tylko do wieku ale również do poziomu języka jaki reprezentują w chwili pojawienia się w szkole.
https://besteffect.pl/wp-content/uploads/2019/05/post_12.jpg
https://besteffect.pl/wp-content/uploads/2022/08/jpg-1.png

Język angielski dla maturzystów

Przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów.
Podczas naszego intensywnego kursu będziemy ćwiczyć wiele rodzajów zadań z pisemnej i ustnej matury:
Słuchanie, rozumienie tekstu pisanego, środki językowe ( transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań, dobieranie poprawnych form), pisanie (list nieformalny/formalny, rozprawka, artykuł).
Testy sprawdzające umiejętności: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, stosowania struktur gramatyczno-leksykalnych oraz testy sprawdzające umiejętności właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.

Ćwiczenia praktyczne do egzaminu ustnego.
Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce oraz praktyczne wskazówki jak poradzić sobie z egzaminem maturalnym
Poziomy: poziom podstawowy B1 i poziom rozszerzony B2
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Kursy dla dorosłych

Języki : angielski, niemiecki, hiszpański.
Uczymy na nich wszystkich umiejętności językowych, jednak największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności swobodnej, płynnej komunikacji.
Kursy te prowadzone są wszystkich poziomach zaawansowania, od początkującego do zaawansowanego, co gwarantuje każdemu słuchaczowi znalezienie się w grupie na poziomie zaawansowania dobranym optymalnie do jego umiejętności.

Kursanci przechodzą test diagnostyczny co pozwala na precyzyjną ocenę zaawansowania. Na tej podstawie przydzielani są do odpowiednich grup (oprócz grup START)
Wykorzystujemy najlepsze wydawnictwa językowe oraz oryginalne materiały dźwiękowe i wizualne
Kursy dostosowane nie tylko do wieku ale również do poziomu języka jaki reprezentują w chwili pojawienia się w szkole.
https://besteffect.pl/wp-content/uploads/2022/08/jpg9.png
https://besteffect.pl/wp-content/uploads/2019/03/inner_image_04.jpg

Kursy językowe dla firm i instytucji

Oferujemy kursy języka angielskiego i niemieckiego dla firm o profilu ogólnym i zawodowym.
Kursy z ogólnego języka angielskiego i niemieckiego prowadzimy na wszystkich poziomach zaawansowania. Największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności
swobodnej, płynnej komunikacji.

Kursy języka zawodowego, organizujemy przede wszystkim w dziedzinie hotelarstwa, turystyki, obsługi klienta, dostosowując je do potrzeb i wymogów klienta.

Kursy prowadzimy stacjonarnie w jak również online.

Zajęcia językowe Online

Zajęcia dla osób uczących się zdalnie.
Interaktywne lekcje online za pomocą platformy NAUKANET
Niskie wymagania sprzętowe: dostęp do Internetu, komputera, tabletu telefonu, słuchawek i kamery internetowej, jeśli nie są wbudowane w urządzenie.
Na zajęciach wykorzystujemy wiele dodatkowych narzędzi online, dzięki którym możemy wyświetlić fragmenty książek, wybrane zadania, które realizujemy, dokumenty oraz odtwarzać filmy video.
dla wszystkich dostępna jest także opcja czatu i notatek, za pomocą których słuchacze zadają pytania, wysyłają linki, czy zapisują słówka
https://besteffect.pl/wp-content/uploads/2021/11/NaukaNet_logo2.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Skontaktuj się z nami
Mieszka I 6, 72-400 Kamień Pomorski
Pon - Pn: 8.00 - 17.00
Best Effect

W naszej szkole nie można się nudzić ! Nawet najbardziej nieśmiali biorą udział w zajęciach, wymieniają swoje opinie a nauka sprawia im przyjemność!